ACASA

Departe de zgomotul cotidian al orașului Galați și ferit parcă de privirile curioșilor, noi – Daniela și Constantin Gumann am organizat un salon în casa noastră din Galați, într-o cameră de primire a musafirilor care va fi cunoscută ca

 Salonul Literar cu cărțile pe masă, din Casa Gumann – Casa Condeiului.

Nimic nu ne place mai mult decât să ne adunăm și să discutăm. Socializarea, comunicarea, iscusința de a folosi, cuvântul potrivit, sunt prin excelență o calitate a oamenilor de litere.

Punctul comun și experiența pe care oaspeții și gazdele o împărtășesc, este scrisul.

Invitatul citește din propriile cărți, dar poate aduce și texte care sunt deosebit de importante pentru el.

Salonul literar cu cărțile pe masă își propune, tocmai intersectarea culturii şi a informației! Cum ar putea însă să se intersecteze, informația şi cultura, dacă ele nu s-ar angaja reciproc în primul rând în direcția creării unei culturi a informației? Căci cultură autentică ne-informată nu a existat niciodată, în timp ce informația lipsită de cultură – chiar in-cultă – ne înconjoară, ne obstrucționează şi chiar ne agresează moment de moment! Nu numai în spaţiul public social al mediilor, dar şi în cel al angajamentelor noastre profesionale şi instituționale pur tehnice, de suprafaţă şi/sau strict veleitare.

Această cultură a informației, a stat la baza creării acestui salon, cu scopul de a ne cunoaște scriitorii contemporani, de a le oferi posibilitatea să se prezinte și să-și descrie concepțiile literare și umane.

Înapoi sus